Events & Fliers

Taraaweeh 2016

Join our Salafi hufaaz Abdul Maalik and Sideeq Abnaa Abdil Haqq for Taraaweeh salah this Ramadhaan insha Allah at Chaguanas Masjid. Eeshaa salah commences at 8:00 PM

Send this to a friend